Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Lipiec 2016

Prostota Bożego wezwania

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. (Mt 11,28) Niezwykłe, a jednocześnie bardzo proste, jest zaproszenie Jezusa skierowane do wszystkich, którym trudy dnia codziennego, wydają się być zbyt ciężkie. Czasem nie do udźwignięcia. Ale przedziwnym zdaje się być to, że Bóg ze swoją miłosierną miłością pochyla się nad człowiekiem. I more »

Modlitewny stan

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu more »

Być bliźnim

„Pewien człowiek w drodze z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców”. Pan Jezus jak zwykle w przypowieściach nawiązuje do sytuacji dobrze znanej słuchaczom. Droga z Jerozolimy do Jerycha rzeczywiście miała złą sławę. Dochodziło na niej do wielu napadów. Przypadkiem przechodzili tą samą drogą lewita i kapłan. Jako słudzy świątyni byli a przynajmniej powinni more »

Modlić się nie otwierając ust

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie jesteśmy dziećmi nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. more »

Być świadkiem

Tych siedemdziesięciu uczniów wysłanych z misją ewangelizacji przez Jezusa niektórzy z biblistów odczytują, jako aluzję do wykazu ludów ziemi wymienionego Księdze Rodzaju (10,1-32). Jest ich właśnie 70. W tym znaczeniu Jezus kieruje swoją misję do całego świata. I rzeczywiście, gdyby prześledzić historię Kościoła w zasadzie nie dałoby się znaleźć dziś ludu, do którego Ewangelia w more »