Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Sierpień 2016

Wywyższenie przez uniżenie

Kto z nas nie lubi, gdy jest chwalony, doceniany, zauważany? „Zobaczył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali”. Duch rywalizacji jest tak stary jak stara jest historia świata. Jeden z filozofów określił to krótkim stwierdzeniem: „życie to walka”. I nie trzeba daleko szukać potwierdzenia tej tezy. Dobrze wiemy ile w naszych środowiskach, rodzinach, miejscach pracy jest walki more »

Matka z Jasnej Góry

Czcimy Maryję Częstochowską, można by przesady powiedzieć ideał Kobiety, ideał Matki, ideał życia chrześcijańskiego… Ideał człowieka, który swoje życie oparł na zawierzeniu i zasłuchaniu w słowo Boże a dzisiaj na dodatek ideał Królowej cierpliwie słuchającej i przekazującej Bogu miliony próśb. Człowiek potrzebuje ideałów, także ludzkiego ideału. Dzisiejsza uroczystość daje nam sposobność zapatrzyć się w ten more »

Ciasne drzwi

„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. Pytanie o możliwość zbawienia niewierzących lub niepokój, że ktoś może na zawsze zostać oddzielony od Boga – czego symbolem jest piekło zawsze niepokoiło człowieka począwszy od ludzi prostych aż po wielkie filozoficzne umysły. Ciekawe jest to, że Chrystus – jedyny, który na to pytanie zna pewną odpowiedź – nie more »

Moja wiara jest drogą

I tak oto znów Pan Bóg daje mi na początek dnia swoje słowo, słowo, które jest szczególnie bliskie memu sercu, bo towarzyszy mi nieprzerwanie od trzydziestu lat. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zagościłem w klasztorze ojców benedyktynów w Tyńcu, podczas moich studiów w Krakowie, to właśnie ten cytat, zaczerpnięty z duchowego testamentu Izajasza witał more »

Magnificat

Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas do wyśpiewania wraz z Maryją wielkiego dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy jakich dokonał i dokonuje nieustannie. Hymn uwielbienia wyśpiewany przez Maryję jest nie tylko konsekwencją widzenia Bożego działania w historii zbawienia jak i w życiu samej Maryi czy też Jej najbliższych, ale staje się dla nas wciąż aktualną lekcją odkrywania działania more »