Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Marzec 2018

Wielka Sobota – dzień ciszy, modlitwy i zadumy

cisza to jej dzień nie popędzaj więc jej nie poganiaj siebie przed grobem Syna Bożego jej oddaj głos nie patrz na zegarek cierpliwie pozostań przy zmarłym dzięki któremu żyjesz po naszej stronie kamienia leżącego przed grobem od samego rana poruszenie modlitwa na lewo koszyczki na prawo albo odwrotnie bo to bez znaczenia już odświętne stroje more »

Krzyż

Wielki Piątek. To dzień ogołocenia. Jezus Chrystus ogołocił się ze wszystkiego. Wszystko zostało Mu zabrane. A wszystko to dla nas. Dlatego to my, każdy jak może, bierzemy udział w Jego ogołoceniu: poprzez post, modlitwę, jałmużnę, umartwienia… Jesteśmy dziś z naszym Panem w Jego uniżeniu. Także nasze świątynie ogołocone są z wszelkich ozdób, nie sprawuje się Eucharystii. more »

Pascha, Eucharystia i Kapłaństwo

Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do more »

Dar i wdzięczność

Wielki Czwartek – szczególny dzień, w którym dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękując Panu Bogu za dar mojego powołania zawsze myślę ciepło i serdecznie w tym dniu o tych wszystkich, których Pan Bóg postawił na drodze mojego kapłańskiego powołania i którzy jesteście dla mnie darem od Pana Boga. Dziękuję za Was wszystkich, za more »

Medytacja – relacja wzniesiona na poziom serca

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. (Iz 50,4-5) Chciejmy zatrzymać się na tych pierwszych wersetach z dzisiejszego czytania zaczerpniętego z proroka Izajasza, gdyż more »