Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Maj 2018

Eucharystia – sekret życia, sekret miłości

Oni zaś rozmawiali w drodze… „A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich… i pili z niego wszyscy… rzekł do nich: To jest moja Krew…”. (Mt 26, 26-28) Kilka dni po uroczystości Przenajświętszej Trójcy mamy kolejną uroczystość: Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Czy more »

Życie wewnętrzne jako fundament

Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. (…) Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. (1 P 1,22-25) Mówiliśmy ostatnio o tym, more »

Znak Krzyża – znak Trójcy Świętej

Jezus przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,17-20) Mógłbym zapytać: more »

RODO

22 lata minęły

I tak oto minęły 22 lata, od kiedy po raz pierwszy dane mi było stanąć przy ołtarzu, by sprawować Najświętszą Ofiarę. Od tamtego dnia było ich tak wiele, w różnych miejscach, w różnych intencjach, wśród różnych osób, które Bóg postawił na drodze mojego kapłańskiego posługiwania. Za każdą z tych osób z serca dziękuję Panu Bogu. more »