Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Sierpień 2018

Psalmy i kontemplacja

Swego czasu, gdy byłem jeszcze katechetą w szkole średniej popularne było rozpoczynanie lekcji religii modlitwą do Ducha Świętego. Ja wówczas poprosiłem uczniów, aby w ramach modlitwy na rozpoczęcie lekcji przygotowywali psalm, który uprzednio otrzymali. Bywało nawet, że jeśli psalm zawierał niewiele wersetów niektórzy uczyli się go na pamięć. Potem niektórzy z uczniów mówili, że wracają more »

Nawrócę się, ale nie dzisiaj…

Świętemu Augustynowi przypisuje się powiedzenie, które jest doskonałym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii: „Człowiek powinien opierać się w życiu na dwóch nogach – miłości Boga i człowieka, w przeciwnym razie idąc przez życie będzie kuśtykał”. Święty Augustyn to jedna z najbardziej znanych postaci kultury chrześcijańskiej. Człowiek – szukający Boga, choć uwikłany w uwikłany w grzech i more »

Częstochowska

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5) Biegniemy dziś myślą ku Jasnej Górze, ku temu szczególnemu miejscu w naszej historii, które papież św. Jan Paweł II nazwał polską Kaną i której obraz możemy odnaleźć w Księdze Izajasza, który pisze o świątyni, która stanie mocno na szczycie gór i do more »

Trzeba nam nieustannie przychodzić do Chrystusa

Jednym z przymiotów Boga jest to, że wie wszystko o wszystkim – zna doskonale każdego z nas. Zna nasze intencje, błędy,  złe czyny, wie nawet o tym, co chcielibyśmy ukryć przed innymi a czasem i przed samym sobą. Zna także całe dobro, które w nas jest. Jednym słowem: można by rzec, że Bóg jest dla more »

Królowa

Kiedy Mówimy Maryja Królowa podświadomie kierujemy nasz wzrok ku Częstochowie. Kim dla mnie jest Maryja? Bardziej Królową czy Matką? Święta Teresa od Dzieciatka Jezus napisała kiedyś piękny wiersz, będący komentarzem dzisiejszego wspomnienia: Wiemy, że Najświętsza Panna Jest Królową nieba i ziemi, Lecz jest bardziej Matką niż Królową, I nie trzeba było przekonywać, Że dzięki swoim more »