Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Styczeń 2011

Błogosławieni, którzy medytują

Nadszedł czas, by z radością ogłosić koniec „kolędy i koniec „karnawału ekumeniczno-międzyreligijnego”! Teraz doprawdy nie wiem, co będę robił z czasem, który mi zostanie. Mam nadzieję że z pomocą medytacji oraz życzliwych mi osób uda mi się go dobrze zagospodarować, choć po dwóch miesiącach notorycznego braku czasu może to być nie łatwym zadaniem :-) A more »

Dialog

Ostatnie dni przypadające po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan należą już zgodnie z niedługą tradycją do wyznawców islamu. Wprawdzie nie mamy ich w Polsce za dużo, to jednak możemy się poszczycić naprawdę dobrymi relacjami, które pielęgnujemy od wielu lat. Szczególną formę przybierają one od jedenastu lat. Od tego bowiem czasu obchodzimy Dzień Islamu w Kościele more »

Sukces w wymiarze duchowym???

Podstawy nauczania o. Johna Maina  można by zawrzeć w czterech punktach: * Współczesny człowiek jest wyalienowany ze swojego wnętrza. Dzięki medytacji może skoncentrować się na sobie i powrócić do swojego centrum. * W tym centrum, stajemy się prawdziwie obecni i świadomi nieustannej modlitwy zamieszkującego w nas Ducha Świętego. * To ustawia nas w łączności z more »

Bycie przed Bogiem

Wpadłem zobaczyć czy mnie tu przypadkiem nie ma. Choć jak widać nie tylko ja tu zaglądam z tą samą nadzieją :-)  Żeby jednak nikt nie składał reklamacji co do prawdziwości słów zawartych w Liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian [por. Rz 5,5], to postanowiłem, że jednak tu zajrzę. Oczywiście nie zaglądałem tu od jakiegoś czasu more »

Trwali jednomyślenie we wspólnocie…

Czas spotkań ekumenicznych trwa. Z tego tytułu winien jestem co poniektórym osobom wyjaśnienie i pewnie też przeprosiny za to, że i rzadziej tu zaglądam i nie łatwo mogą mnie złapać ci, którzy by tego chcieli.  Choć czas spotkań ekumenicznych rozpoczął się już w naszej diecezji 3 stycznia, to zasadniczy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczyna more »