Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Sierpień 2011

Medytacja, która zabezpiecza przed zatonięciem w morzu życia

Dwie sceny przywołane dzisiaj przez Liturgię Słowa zdają się wskazywać na ważną role medytacji. Pierwsza z nich mówi o spotkaniu Eliasza z Panem Bogiem. To, co dla mnie szczególnie ważne w tej scenie, to dowód na to, że Pan Bóg przychodzi w ciszy. …ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: more »

To co najważniejsze

Zapytano mędrca:– Która jest najważniejsza godzina w życiu?– Który ze spotkanych w życiu ludzi był dla mędrca najbardziej znaczący?– Które dzieło jest najbardziej konieczne? Mędrzec odpowiedział:– Najważniejszą godziną jest zawsze godzina obecna.– Najważniejszym człowiekiem jest ten, którego właśnie spotkałem.– Najbardziej koniecznym dziełem zawsze jest Miłość. (Mistrz Eckhart). Serdecznie polecam dzieła tego niezwykłego człowieka, zakonnika, kapłana, more »

Medytacja a wolność

Wtedy Jesus powiedział do Żydów: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę a prawda was wyzwoli”. [J 8, 31-32] Chyba każdy dąży w swoim życiu do odkrycia prawdziwej wolności ducha. Tyle jest czynników, które ograniczają tę wolność – nasze lęki, próby przedstawiania siebie innym w taki sposób, by spełnić more »