Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Wrzesień 2011

Kochać

To chcieć czynić drugiego wolnym, a nie uwodzić go,to uwolnić go z jego więzów, jeśli pozostawał więźniem,Aby on także mógł powiedzieć: „kocham ciebie”,nie będąc do tego zmuszonym nieposkromionymi pragnieniami. Kochać to wejść do drugiego, jeśli otwiera tobiebramy swego tajemniczego ogrodu, po drugiejstronie okrężnych dróg, kwiatów i owocówzrywanych na skarpie,Tam, gdzie zadziwiony potrafisz wyksztusić:  to „ty”, more »

Zdolność kontemplacji

Z Ewangelii według św. Jana. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża (J 3,8). Są takie chwile w życiu, kiedy szczególnie pragniemy ciszy i wewnętrznego pokoju. Oznacza to, że wbrew pozorom nie potrafimy się odnaleźć jedynie w zewnętrznej aktywności. Chcemy przenikać przez ”powierzchnię rzeczy” i wychodzić poza ramy codzienności, more »

Bogactwo tradycji

Nie mamy wątpliwości, że całe nauczanie Chrystusa jest dostępne dla każdego, choć św. Piotr w swoim Drugim Liście ostrzega, że istnieje niebezpieczeństwo niezrozumienia Jego intencji, jeśli spróbujemy oderwać słowo od doświadczenia Jezusa. Ważne, żeby w patrzeniu na nauczanie Jezusa patrzeć z prostotą i otwartością. To, co jest Jego domeną, to głoszenie pełni życia, to chęć more »

Jeszcze o milości…

Starajcie się gorliwie o większe dary Boże; ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,a miłości bym nie miał,stałbym się miedzią dźwięczącąlub cymbałem brzmiącym.Gdybym posiadał dar przemawiania z natchnienia Bożegoi znał wszystkie tajemnice,i posiadł wszelką wiedzę,i wiarę miał taką, żebym mógł góry przenosić,a miłości bym nie miał,niczym jestem.Gdybym cały swój majątek rozdał more »

Prawdziwy obraz nas samych

Z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan [Kol 1, 12-20] Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.  On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,  w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.  On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia,  bo w Nim zostało wszystko more »