Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Październik 2012

Ulotne chwile szczęścia

Skorzystałem dzisiaj z pięknej pogody, wsiadłem na rower i pojechałem… …do miejsc, w których kiedyś dane mi było spędzić dobre chwile mojego życia. Okruchy wspomnień, magia bliskich przedmiotów i miejsc… Nie sądziłem, że mogą wywoływać tyle radości. Raz jeszcze po latach zobaczyć dobrze znane miejsca, przypomnieć sobie chwile, które się spędziło; zdarzenia, których biegu nie more »

Pozwolić się prowadzić Duchowi

Pozwolić się prowadzić duchowi… To wymaganie, jakie przed nami stawia dzisiaj św. Paweł – jeden z wielkich nauczycieli modlitwy, człowiek, który sam doświadczył przemożnych owoców tego prowadzenia w swoim życiu, choć nie zawsze Duch prowadził go tak, gdzie sam Paweł się spodziewał być zaprowadzonym. Duch Święty w swoim prowadzeniu nieustannie posługuje się człowiekiem. Nie czytali more »

Żywe jest Słowo…

Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze, niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca…[Hbr 4,12] Zrozumieć Słowo… Często nie jest to łatwe, bo nie pojmujemy wszystkich subtelnych znaczeń i sensów, jakie ze sobą niesie. Najlepszym tego dowodem jest to, że niejednokrotnie słysząc more »

Panie naucz nas modlić się

Będąc w pewnym miejscu, Jezus modlił się. A gdy skończył modlitwę, jeden z uczniów poprosił go: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów!”. Wtedy Jezus odpowiedział: „Modląc się, mówcie: Ojcze, pragniemy oddawać ci cześć! Prosimy: ustanów twoje królestwo, zatroszcz się o nasze codzienne potrzeby i przebacz nam nasze grzechy, tak jak more »

Kwestia istnienia Boga

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka – rzekł student, Po czym dodał – Proszę mi dać more »