Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Marzec 2014

Patrzeć oczami Boga

Błogosławiony John Henry Newman pisał, że: „Chrześcijanin to człowiek, który stara się patrzeć na świat i na innych oczami Boga, przyjmując Jego punkt widzenia i próbując odkryć Jego plan miłości dotyczący całego stworzenia”. My natomiast tak często zatrzymujemy się na tym, co widoczne dla oczu a jeszcze częściej, co jakoś wykrzywione naszymi emocjami. O ile more »

Nowy bisku drohiczyński

W dniu dzisiejszym Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że papież Franciszek mianował nowym biskupem diecezji drohiczyńskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej – Biskupa Tadeusza Piskusa. Pozwalam sobie zamieścić tę informacje na blogu, gdyż dla mnie ma ona niebagatelne znaczenie, z biskupem Tadeuszem dane mi było bowiem współpracować przez ostatnie dwanaście lat zarówno na płaszczyźnie dialogu more »

Ćwiczenie uważności

W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. , [Iz 30,15] Medytacja jest doświadczeniem, które uczy nas uważności; uważność zaś to nic innego, jak umiejętność życia chwilą obecną. Kiedy nauczymy się takiej postawy dostrzeżemy, że zmienia ona radykalnie nasz stosunek do życia i do otoczenia. Jeśli chcemy rozwijać uważność, more »

Jutrzenka zwiastująca dzień łaski

Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Niepojęta po ludzku tajemnica dokonuje się w łonie młodej, świeżo zaślubionej kobiety – Maryi. To dzięki Jej pokornemu „tak” wypowiedzianego wobec Bożych planów pojawiła w dziejach ludzkości jutrzenka zwiastująca dzień łaski, po długiej ciemności nocy grzechu. To do Niej Bóg wysłał anioła, aby more »

W duchu i w prawdzie

Być może niejeden już raz słyszeliśmy opowieść o tym, że czasem bardzo prosta myśl, a niekiedy nawet jedno słowo, może zmienić czyjeś życie. Przy studni Jakuba, o której czytamy dziś w Ewangelii, dzieje się coś podobnego. Ten, który może dać i zrobić dużo więcej niż kobieta jest sobie w stanie wyobrazić, staje się Tym, który more »