Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Czerwiec 2014

Wejść w inne życie

Pójście za Jezusem, to zgoda na nieznane, to pozostawienie za sobą wszystkich tego, co stanowiło dla nas jakiekolwiek zabezpieczenie czy oparcie, po to, aby całkowicie oprzeć się na Jezusie. To wejście w inne życie. Pójście za Jezusem jest decyzją, która powstaje „teraz” i „teraz”. Nie mogę jej odkładać na później. Zwłoka w czasie oznacza, że more »

Piotr i Paweł

ZA KOGO MNIE UWAŻACIE? – to pytanie, które szczególnie mocno wybrzmiewa w dzisiejszej Liturgii Słowa. Jest to pytanie o charakterze fundamentalnym, ponieważ odnosi się do podstawy naszej wiary. Odpowiedź na nie będzie bowiem ujawniać, jaka jest ta wiara. Bez większego wysiłku jesteśmy w stanie określać, kim jest Chrystus, wymieniać przypisywane Mu tytuły, ale byłoby o more »

Maryja wiernie zachowująca słowo w swoim sercu

„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca”? Jeśli ludzie nie rozumieją, dlaczego ze względu na Jezusa jesteśmy inni od nich, to taka jak zacytowana odpowiedź Jezusa, jest zawsze właściwą odpowiedzią. Być w tym, co Boże – to nasze zadanie. I nie ma wątpliwości, że zachowywanie w more »

Sakrament chwili obecnej

 …aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu„. [Dz 17,27-28] Sakramenty są to znaki widzialne, obejmujące przedmioty materialne, gesty i słowa, które prowadzą nas more »

Nie bójcie się

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Człowiek ze swej natury lęka się wielu rzeczy. Człowiek lęka się cierpienia; lęka się śmierci; lęka się często także tych, którzy mają nad nim jakąś władzę… Jest bohaterem najczęściej, gdy mu nic nie zagraża. Wystarczy nieraz najmniejszy ból, którego nie znamy przyczyny, nieoczekiwana more »