Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Listopad 2014

Życie w rytmie Marana Tha

W ostatnim dniu roku liturgicznego Ewangelia przywołuje kolejny fragment mowy Jezusa o rzeczach ostatecznych. Ostatnie dni roku liturgicznego chcąc nie chcą wybiegają myślą do końca naszego życia. Otrzymujemy dziś od Chrystusa ważną wskazówkę: jak żyć, aby na końcu życia nie być rozczarowanym, ale spokojnie wyjść na spotkanie z Bogiem. Ta wskazówka brzmi: Czuwajcie i módlcie more »

Głód Boga

Jedną z największych wartości duchowych jest głód. Głód Boga. Bóg nie udzieli się komuś, kto nie będzie tego mocno pragnął. Mówiąc obrazowo: Nie da się niczego wlać do butelki, która jest zakorkowana. Warunkiem udzielania się Bożej łaski jest otwarcie się na nią ze strony człowieka. Dzisiaj coraz mniej mówi się o głodzie Boga, ponieważ znika more »

Chrystusowe królestwo

Jezus jest Królem Wszechświata. Cóż to właściwie znaczy? W świecie, w którym postacie królów i książąt są jedynie (nierzadko kosztownym) dodatkiem do powszechnie głoszonych dzisiaj idei demokratycznej wolności  obrazy Chrystusa w złotej koronie na głowie są symbolem, który dzisiaj wydaje się trącić myszką i nie zawsze ułatwia nam zrozumienie istoty Chrystusowego królowania. Na wstępie trzeba more »

Medytacja jako miejsce działania Słowa Bożego

Powiedziano już wielokrotnie, że prawdziwa modlitwa jest przebywaniem z Bogiem, jest spotkaniem, w przeciwnym razie będzie zwykłą iluzją. I właśnie ów fakt, że modlitwa jest spotkaniem nadaje jej wymiar bardzo osobisty. Medytacja, która wydaje się spełniać wszystkie cechy modlitwy, na jakie zwracał uwagę Chrystus, gdy nauczał o modlitwie uzdalnia nas do nawiązania prawdziwie osobistej relacji more »

Talent – dar, który domaga się odpowiedzi

Trzy tysiące lat przed Chrystusem jeden z sumeryjskich książąt o imieniu Gudea wybudował w mieście Lagasz potężną wieżę. Wieża zachwycała okazałością i była dumą budowniczego oraz jego poddanych. Niektórzy bibliści są zdania, że budowla ta była synonimem biblijnej wieży Babel.  Wieża ta, choć z założenia nie była dziełem ateistów, tworzonym przeciwko Bogu, to jednak była more »