Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Czerwiec 2015

Eucharystia – dotknięcie Chrystusa

Wzruszająca jest postać kobiety, której wystarczyło dotknąć Chrystusowego płaszcza (por. Mk 5,21-43). Przez dwanaście lat wiele wycierpiała i wiele się nauczyła. Nie pomogli jej ludzie ani cały majątek, nie umieli uzdrowić jej lekarze, chociaż umieli wyciągnąć od niej ostatnie pieniądze. Była już swego rodzaju ruiną człowieka: straciła zdrowie, straciła mienie, straciła nadzieję. A jednak okazała more »

Modlitwa Jezusowa – przestrzeń dialogu

W tym tygodniu dane mi było uczestniczyć w sympozjum poświęconym kwestii ekumenizmu, w jednym z wiodących ośrodków zajmujących się dialogiem ekumenicznym, jakim jest Opole – wraz z jego wielkim mentorem dialogu ekumenicznego abp. A. Nossolem. Wspominam o tym w tym miejscy, gdyż podczas jednej sesji bardzo mocno wybrzmiała przestrzeń dialogu, jaką jest modlitwa i to more »

Przemieniać percepcję

Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. (1 P 1,8) Ojciec John Main nauczał, że: „Medytować, to do końca oczyszczać swoją percepcję do jednego punktu, którym jest Jezus Chrystus”. Chrystus jest more »

Zaufać pośród burz

Iść odważnie do przodu… Oto nasze powołanie. Nigdy się nie poddawać, ale wciąż od nowa podejmować życiowe wyzwania. Nie oznacza to wcale konieczności samych zwycięstw. Wręcz przeciwnie, porażki także odgrywają  bardzo ważną rolę na drodze autentycznego wzrostu. Można powiedzieć, że niepowodzenia są nawet zbawiennym doświadczeniem z perspektywy życia duchowego. Kto nie nauczył się przegrywać, ten more »

Cisza medytacji

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. [2 Kor 9, 6-7] Medytacja jest drogą do naszego wnętrza, sposobem dotarcia do fundamentów naszego bytu, more »