Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Wrzesień 2015

Nieustannie się módlcie…

Proszę was, abyście szanowali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! Upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem more »

Miłość, zazdrość, zgorszenie…

Aż dwukrotnie Liturgia Słowa wspomina dzisiaj o zazdrości. Może to i dobrze, bo to uczucie dobrze znane każdej i każdemu z nas. Warto być czujnym wobec tego afektu, który nie zawsze sobie wyraźnie uświadamiamy a który może stać się przyczyną sporego bałaganu zarówno w naszym życiu codziennym jak i duchowym. Zazdrość pojawia się na ogół more »

Odnaleźć komunię z Umiłowanym

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego more »

Kto, z kim, dla kogo i dlaczego?

Pozwólcie, że zacznę od zacytowania kilku zdań, które usłyszałem od zacnego i mądrego kapłana podczas mojego wyjazdu: „Jest Bóg. I chce On się podzielić darem istnienia. Stwarza wszechświat. I człowieka. I jako Stwórca określa zasady. Człowiek te zasady łamie. I wszystko się wali. Szatan, który przyłożył się do tego, by człowiek złamał Boże prawo, walczy more »

Dwa w jednym

Gdyby ktoś usłyszał nazwę Centrum Dialogu Kultur i Religii, pomyślałby sobie zapewne, że musi to być poważna instytucja, mająca duży dorobek i ceniona w świecie. Bo nazwa brzmi dumnie. I ja tak sobie pomyślałem, kiedy po raz pierwszy zostałem tam zaproszony na sympozjum związane z dialogiem katolicko – muzułmańskim. A potem dowiedziałem się, że owo more »