Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Wpisy dla miesiąca: Marzec 2013

Jedyna taka noc…

  Po czterdziestu dniach zadumy, czasu pokuty i nawrócenia dane nam jest świętować tę jedyną, niezwykłą i niepowtarzalną Noc, o której Orędzie Paschalne mówi: Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa more »

W cieniu Krzyża

  Ukrzyżowany na szczycie Golgoty umiłowany Syn Ojca Pan wszechrzeczy   zagrzmiały niebiosa w rozpaczy  gdyś konał zapadły ciemności zadrżała ziemia gdyś ją odkupił nieludzkim konaniem   a pośrodku tego ja… dorzucający kolejny gwóźdź grzechu do Twojej męki   spoglądam na ten obraz na potężne drzewo a na nim zbroczone krwią ciało i czuję jak more »

Własnego kapłaństwa się boję…

Z listu do kapłanów A. D. 2013             W Roku Wiary pragniemy razem powrócić do dnia naszych święceń, abyśmy wspominając je, mogli na nowo rozpalić w sobie dar Boga, otrzymany przez nałożenie rąk (por. 2 Tm 1,6). Ogień tego charyzmatu przyjęliśmy dzięki wierze, i tylko dzięki niej może być rozpalany i podtrzymywany. „Podwoje wiary”, które more »

Modlitwa w codzienności

Chrystus zachęca nas, swoich uczniów, abyśmy modląc się prosili Ojca: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Jest to dowód na to, że Bogu zależy na naszej codzienności. Ucząc nas modlitwy zakorzenionej w naszej codzienności Chrystus zachęca nas, abyśmy stale wyrażali troskę o ten elementarny wymiar naszego życia, jakim jest pożywienie i trud związane z codziennością. more »

Duchowość chwili obecnej

Praca, miłość, modlitwa…  Pracuję, więc jestem. Kocham, więc jestem. Modlę się, więc jestem. To trzy fundamentalne wymiary naszego życia. Od tego, jak je przezywamy zależy tak naprawdę całokształt naszego życia. W każdej z tych sfer chodzi bowiem o pokazanie, że codzienność i duchowość to rzeczywistości nierozerwalnie ze sobą związane. Duchowość chrześcijańska to przecież nie tylko more »