Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

kto pełni wolę Ojca mojego.. | « Jesteśmy dziećmi przyzwyczajenia…