Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Modlitwa, która uczy przylgnięcia do Boga

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. (Mt 6,7)

Uczeń Chrystusa, to nie ten, który zasypuje Boga wielością słów, ale ten, który stara się żyć w bliskości Ojca, jak dziecko.

Ucząc nas modlitwy Ojcze nasz Chrystusowi nie tyle chodzi o to, abyśmy ją jedynie powtarzali, jako wzór modlitwy, ale aby wniknięcie w jej ducha stało się dla nas prawdziwą szkołą modlitwy.

Nie przez przypadek więc modlitwa ta zaczyna się od słów Ojcze nasz (…) święć się imię Twoje… Jezus tym samym uświadamia nam, że nasza modlitwa powinna zawsze zaczynać się od uwielbienia Boga. Uwielbienie i dziękczynienie to najlepsze preludium modlitwy, które uświadamia nam jak wiele jest rzeczy, za które powinniśmy dziękować oraz fakt, że Bóg poprzez swoje dary (często niezasłużone) troszczy się o nas. Taka postawa umacnia także naszą wiarę i ufność, z jaką powinniśmy stawać do modlitwy.

Chrześcijanin to człowiek wierzący Bogu, ufający w to, że Najwyższy zna jego najgłębsze potrzeby i chce je zaspokajać o ile służą naszemu dobru: Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Takie przylgnięcie do Boga pozwala z nadzieją oczekiwać nadejścia Jego Królestwa i współpracować z Bożą łaską nad jego rozszerzeniem. Postawa ta pomaga także w rozeznawaniu i przyjęciu Jego woli (to kolejna ważna kwestia przywołana w Modlitwie Pańskiej) a następnie otwiera nasze oczy, by dostrzegać potrzeby innych; uzdalnia do przyjęcia Bożego przebaczenia a następnie udzielania go tym, którzy nas skrzywdzili.

Okres Wielkiego Postu i dzisiejsza Ewangelia powinny nas skłaniać do refleksji i zamilknięcia, chociaż na chwilę, aby wsłuchać się w głos Pana, aby dać sobie czas na szczerą rozmowę.

Modlitwa Ojcze nas, to nie tylko przykład modlitwy, ale to pewnego rodzaju skrypt całej teologii modlitwy. Prawdziwa modlitwa to ta, która zakotwicza nas w Ojcu, wprowadzając nas w tak zażyłą i ufną wieź z Bogiem, że kształtuje w nas nowe serce, serce dziecka, które z prostotą i zaufaniem potrafi powierzyć się Ojcu do końca i we wszystkim.