Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Najważniejsza jest miłość

Człowiek ciągle pyta: co jest w życiu najważniejsze, jakie wartości powinien wyznawać, jakim być w relacji z innymi? Przed takimi samymi pytaniami stanął i ten, który zapytał Jezusa: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”.

Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych” [Mk 12, 29-31].

Dlatego św. Paweł mógł z całym przekonaniem napisać, że:  „Najważniejsza jest miłość” [1 Kor 13,13].

Miłość Boga przenika nasze ludzkie życie. Ta miłość rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Jezusa Chrystusa, który jest jej źródłem. „Tak bowiem Bóg umiłowałświat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miałżycie wieczne” [J 3, 16]. W tej wielkiej miłości Bóg objawia się jako przyjaciel człowieka. Przemawia do ludzi jak do przyjaciół. Pragnie ich zaprosić do wspólnoty ze sobą.

I właśnie praktyka medytacji jest jednym z najlepszych i najprostszych sposobów odpowiedzi na to zaproszenie.

Medytowanie – jak nauczał o. Bede Griffiths OSB – to nie uczenie się. To bardziej smakowanie niż jedzenie. To nie mówienie o Bogu, lecz mówienie do Boga i wsłuchiwanie się w Niego.  Nie medytujemy po to, żeby się czegoś nauczyć o Bogu, lecz po to aby odkryć i  doświadczyć Jego miłości.