Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Życie w Duchu

„Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża” (J 3,8).
Życie w Duchu
to misterium
radości istnienia,
życie w Duchu
to tajemnica otwierająca się
w cudowności modlitwy.
Modlitwa otwiera
nasze serca
tak naturalnie
jak otwierają się
pąki kwiatu.
Pąk kwiatu
otwiera się i zakwita,
jeśli tylko
pozwalamy mu istnieć.
Nasze serce
otwiera się wtedy,
gdy po prostu,
jesteśmy,
gdy stajemy się i trwamy
w ciszy, milczeniu, bezruchu;
Gdy nasze serce
jest otwarte,
wtedy Duch wlewa się
przez nie
w całe nasze istnienie.
Gdy nasze serce
jest otwarte,
wtedy przepełnia je
radość istnienia.
o. Jan Bereza