Warszawska grupa medytacji chrześcijańskiej

Habemus Papam!

Po dwóch tygodniach podczas których tron Piotra naszych czasów pozostawał pusty, po kilku dniach niepewności, medialnych spekulacji a przede wszystkim modlitwy całego Kościoła Pan Bóg daje nam nowego papieża, znowu pokazując, jak czytamy w dzisiejszej Liturgii Godzin „nie zaważając na względy ludzkie” i zaskakując nas w tak subtelny, ale jednocześnie dający wiele do myślenia sposób.

papież Franciszek

Dziękujemy Bogu za dar nowego Ojca Świętego, Franciszka. Ogarniamy Go modlitwą ufając, że jest opatrznościowym darem dla Kościoła i świata.

Pokorny i umiłowany Ojcze Franciszku!

Biedaczyno z Asyżu i niedościgniony wzorze prostoty serca,

Zawierzamy Twojemu wstawiennictwu przed Bogiem

nowego papieża, dla którego jesteś wzorem posługiwania człowiekowi

Prosimy, naucz także nas przez jego posługę pokory serca,

abyśmy zostali zaliczeni

do grona prostaczków z Ewangelii,

którym Ojciec obiecał objawić

tajemnice swojego Królestwa.

Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie za nowego papieża,

I abyśmy – jak sam prosił – pielgrzymowali razem w jedności.

Ucz nas przez jego posługę rozpoznawać w ubogich i cierpiących

oblicze samego Jezusa.

Wspieraj naszego papieża Franciszka w godzinie walki i próby,

Aby za Twoją łaską okazała się prawdziwym znakiem dla współczesnego świata.

Zawierzaj go czułej opiece Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.

Aby będąc przez lata swojej Piotrowej posługi 

Naszym towarzyszem w ziemskiej pielgrzymce

A także pasterzem prowadzącym nas odważnie do Ojca.

Wypraszaj mu także potrzebne dary Ducha Świętego,

Aby nimi umocniony mógł wypełnić swoja posługę Piotra naszych czasów,

Według zmysłu Tego, który go do tej posługi powołał. Amen